از ساعت به مدت

گفتگوی مدیر كانال صدای ورزش بانوان با شبكه خبر

مریم رستمی مدیر كانال صدای ورزش بانوان، میهمان روز گذشته شبكه خبر بود و در خصوص این كانال تخصصی ویژه ورزش بانوان مطالبی را مطرح كرد.

1401/09/19
|
10:47
دسترسی سریع
1 مناسبت