از ساعت به مدت

گزارش برنامه دوربین هفت از مراسم افتتاح رادیو جام جهانی

برنامه دوربین هفت شبكه آموزش سیما گزارشی از مراسم افتتاح «رادیو جام جهانی» پخش كرد.

1401/09/05
|
15:32
دسترسی سریع
1 مناسبت