از ساعت به مدت

گزارش اخبار 20:30 از مراسم افتتاح رادیو جام جهانی

بخش خبری ساعت 20:30 شبكه دو سیما گزارشی از مراسم افتتاح «رادیو جام جهانی» پخش كرد.

1401/09/05
|
14:59
دسترسی سریع
1 مناسبت