از ساعت به مدت

تشكر رهبر انقلاب از برگزاركنندگان كنگره شهدای ورزشكار و سازندگان فیلم مستطیل قرمز

مقام معظم رهبری از برگزاركنندگان كنگره شهدای ورزشكار و سازندگان فیلم مستطیل قرمز تشكر كردند.

1401/07/18
|
14:30
دسترسی سریع
1 مناسبت