از ساعت به مدت

تیزر برنامه "محوطه گفتگو" كاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو ورزش

گروه ورزش و تفریحات شبكه رادیویی ورزش از ابتدای پاییز امسال با برنامه "محوطه گفتگو" در روزهای جمعه از ساعت 17 همراه شنوندگان است.

1401/06/29
|
11:20
دسترسی سریع
1 مناسبت