از ساعت به مدت

گفتگوی مریم رستمی با مركز استان آذربایجان شرقی در خصوص كانال ورزش بانوان

مركز استان آذربایجان شرقی با مریم رستمی نخستین بانوی سرپرست كانال رادیویی ورزش بانوان به صورت تلفنی گفتگو كرد.

1401/04/17
|
17:01
دسترسی سریع
1 مناسبت