از ساعت به مدت

حواشی بازی پرسپولیس -تراكتور | پرتاب سنگ و درگیری شدید بازیكنان دو تیم

در اواسط نیمه دوم به دلیل سنگ پرانی هواداران میزبان بین بازیكنان تراكتور و پرسپولیس درگیری پیش آمد و بازی نیمه تمام ماند.

1401/02/30
|
10:33
دسترسی سریع
1 مناسبت