جهان ورزش (همگانی) پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (ورزش هاي همگاني)

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

مراسم توزیع مدال ماده مدیسِن

مسابقات دوچرخه_سواری قهرمانی آسیا

مراسم توزیع مدال ماده مدیسِن

سبحان اكرامی، گزارشگر اعزامی رادیو ورزش، مالزی

1396/12/02
|
13:25
دسترسی سریع
ورزش ایران (ورزش های همگانی)