جهان ورزش (همگانی) پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (ورزش هاي همگاني)

گفتگو با امیر مجد آرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی

گفتگو چند رسانه ایی با امیر مجد آرا
توضیحاتی در ارتباط با فعالیت فدراسیون و روند فعالیتهای این فدراسیون در عرصه بین المللی

حضور فعال ایران در كنگره جهانی ورزش همگانی
فدراسیون ورزشهای همگانی ایران كه یكی از اعضای رسمی انجمن بین المللی ورزش همگانی است با هیات 13 نفره در بیست و پنجمین كنگره جهانی ورزش همگانی شركت كرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، كنگره جهانی ورزش همگانی كه بیست و پنجمین دوره خود را با شعار "Mission 2030: For a Better World Through Sport for All" ، جهانی فعال با ورزش همگانی تا سال 2030 در سئول آغاز كرده بود، یكی از مهمترین رخدادهای ورزش همگانی است كه هر دو سال یكبار برگزار می شود و مهمترین مباحث، رویدادها و راهبردهای ورزش همگانی در كنگره بررسی و تدوین می شود.
كنگره جهانی ورزش همگانی یكی از مهمترین رخدادهای ورزش همگانی جهان است كه با حضو ر فدراسیونها و انجمن های فعال زمینه توسعه ورزش همگانی و فعالیت بدنی برگزار شد.
كنگره جهانی ورزش همگانی هر دوسال یك بار برگزار می شود و در فاصله زمانی برگزاری هر كنگره، اهم تصمیمات و بحث های دو سال گذشته در كنگره مطرح و راهبردهای آینده ارائه می شود.
این كنگره 450 شركت كننده از 80 كشور جهان داشت كه فدراسیون ورزشهای همگانی ایران نیز كه چندی پیش به عنوان یكی از كشورهای پیشرو در ورزش همگانی معرفی شد در این كنگره حضوری فعال داشت .
در این كنگره برنامه های بلند مدت و افق چشم اندازدر حوزه ورزش همگانی معرفی شد.
اهمیت ورزش همگانی، مزایای ورزش همگانی و فعالیت بدنی و وضعیت فعلی و آینده ورزش همگانی در جهان و راهبردهای آینده در ارتباط با افزایش میزان مشاركت مردم جهان در ورزش همگانی تا سال 2030 بخشی از محورهای این كنگره بود.
علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ، غلامرضا كمانه نایب رییس ، میترا روحی نایب رییس بانوان ، ملیكا سادات شهاب مدیر روابط عمومی و بین الملل ، عزیزاله اختر رییس دفتر حوزه ریاست ، امیر عطیم صحت مند ، محمد ابراهیم خسروی نژاد ، حسین باستین ، مریم بخشی ، محمدعلی رهامی ، نصراله نانبده ، مهدی محبی، رسول یزدی روسای هیئت های ورزش همگانی استان های كشور از اعضای هیات اعزام شده به كنگره جهانی ورزش همگانی هستند.

1396/09/09
|
13:52
دسترسی سریع
ورزش ایران (ورزش های همگانی)