فرهنگ و ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:30 به مدت 1:20دقیقه

اعیاد شعبانیه مبارك

حلول ماه شعبان بر همگان مبارك باد.

شعبان و شد و پیك عشق از راه آمد

عطر نفس بقیة الله آمد

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین

یك ماه و سه خورشید در این ماه آمد

الهی! رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم. الهی تو از ما بگذر.
ماه شعبان بر همگان مبارك باد.

1397/01/29
|
15:13
دسترسی سریع
فرهنگ و ورزش