فرهنگ و ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:30 به مدت 1:20دقیقه

این عید به اهل دین مبارك / بر جمله مسلمین مبارك .

*عید مبعث مبارك*

از حرا آیات رحمن و رحیم آمد پدید

با نخستین حرف،قرآن كریم آمد پدید

صوت”اقرا ء باسم ربك” می رسد بر گوش جان

یا كه از غار “حرا”خلق عظیم آمد پدیداز بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد

1397/01/24
|
12:43
دسترسی سریع
فرهنگ و ورزش