از ساعت به مدت

پنجمین دوره ی مسابقات جهانی كارگری

اولین پوشش خبری قبل از شروع مراسم افتتاحیه با اجرای آقای خسرو والیزاده و مائده علاقه مند
استادیوم اسكونتور هالتس
ریگا پایتخت لتونی 2017

1396/03/24
|
12:28
دسترسی سریع
تازه های ورزشی