تازه های ورزشی هر روز از ساعت -- به مدت 5دقیقه

سوپرگل قیچی برگردون علیرضا جهانبخش به چلسی

برایتون 1- 1 چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 21)
سزار آزپیلیکوئتا دقیقه10
علیرضا جهانبخش ورود 69 دقیقه84

1398/10/12
|
08:43
دسترسی سریع
تازه های ورزشی