یوسف فرجی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

متولد 1358 شمیران، کارشناس رشته ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری، در سال 1382 وارد دانشگاه آزاد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری شدم و بعد از گذراندن 50 واحد این رشته را رها کردم و در رشته ارتباطات و روزنامه نگاری ادامه تحصیل دادم .

از مهرماه 1378 رسما وارد رادیو ورزش شدم، ابتدا کارمند روابط عمومی رادیو ورزش بودم بعد از یکسال و نیم با برنامه های مختلف زنده به عنوان ارتباطات و هماهنگی همکاری ام را ادامه دادم .
در برنامه ی زنده صبح و ورزش به تهیه کنندگی نسرین آبروانی، اکبر محمد خانی و برنامه های عصرگاهی به تهیه کنندگی محمد تقی گلشن همکاری ام را ادامه دادم . در رادیو پیام نیز دستیار تهیه کنندگان چون؛ رضا فوادیان، فرهنگ جولایی، محمد تقی گلشن و شهلا نیساری بوده ام در حال حاضر تهیه کنندگی برنامه های؛ نیمکت ، عصرانه، گلچین، ورزش و خبرنگاری و ورزش و ادبیات را برعهده دارم.
به نظر من رادیو ورزش، رادیویی سرشار از سرزندگی و پویایی و شادابی است با فضای کاری صمیمی و در عین حال جدی که همکاران نیز با یکدیگر بسیار دوست و رفیق هستند و یکی از دلایل موفقیت برنامه های شبکه را رابطه دوستانه بین عوامل برنامه ساز می دانم و چون رابطه ی تعاملی با مخاطبان دارد و به شنوندگان اهمیت می دهد، همیشه سعی می کند در راستای سلیقه شنوندگان، برنامه سازی کند.یوسف فرجی
تهیه کننده رادیو ورزش

دسترسی سریع