هوادار پنج شنبه از ساعت 10:05 به مدت 80دقیقه

هوادار

دراین برنامه هواداران دو آتیشه تیم ها، با رعایت فضای رسانه برای هم کری می خوانند! بررسی شعارهای تیمی، سرودهای باشگاهی، فضاهای ورزشگاه ها، حضور گزارشگر یا کارشناس مطلع برای انعکاس فضای استادیوم ها در رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی

آشنایی هواداران رشته های مختلف ورزشی از حقوق و وظایف هواداری، پخش سرودهای باشگاه ها- و بازگویی اتفاقات مثبت و بیادماندنی هواداران برای ترویج رفتار های سنجیده هواداری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه:80دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
هوادار