از ساعت به مدت

تهیه‌كننده رادیو ورزش: رادیوی تخصصی ورزش بانوان یكی از حامیان موثر زنان ورزشكار است

رقیه آقازاده تهیه‌كننده رادیو ورزش گفت: بانوان مسلمان و ورزشكار مخصوصا كشور ما واقعا نیاز به حمایت دارند و باید در این زمینه پیش قدم باشد و رادیوی تخصصی ورزش بانوان یكی از همین اقدامات موثر است.

1401/04/23
12:14

رقیه آقازاده تهیه‌كننده شبكه رادیویی ورزش در مصاحبه‌ای با خبرنگار این شبكه درباره افتتاح كانال ورزش بانوان اظهار داشت: من فكر می‌كنم كه بانوان مسلمان ورزشكار، مخصوصا كشور ما واقعا نیاز به حمایت دارند و باید در این زمینه پیش قدم باشد. رادیوی تخصصی ورزش بانوان یكی از همین اقدامات مهم و موثر در حمایت از این بانوان است. امیدوارم روزی جوامع به این بلوغ برسند كه برای این اعتقادات باید ارزش قائل باشند و مسابقات بانوان را در سالن‌های سرپوشیده و صرفا با خود بانوان برگزار كنند تا بانوان مسلمان هم بتوانند حتی در چنین فضایی بدون حجاب بازی خود را راحت انجام دهند. از نظر من كمترین كاری كه از عهده آن برآمده، داشتن یك بخش رادیویی است.

تهیه كننده رادیو ورزش درباره انتظارات خود از كانال ورزش بانوان گفت: این كانال اگر هدفمند نباشد و نقشه راه نداشته باشد بعد از مدتی به روزمرگی تبدیل شده و قادر به حل بسیاری از مسائل نیست.

وی ادامه داد: اگر قرار است این كار موفق باشد باید هدفگذاری شده و چشم‌اندازی سالیانه برای كانال تعریف كنیم. برای مثال ابتدا ضعف‌ها در ورزش بانوان مشخص شود و طبق همان برنامه‌سازی را انجام دهیم. در ورزش قهرمانی بانوان ما نمی‌توانند بدون اجازه همسر از كشور خارج شوند یا اینكه در حوزه ورزش همگانی بانوان ما به جای ورزش یا حفظ سلامتی متاسفانه به سمت عمل‌های زیبایی می‌روند. درصورتی كه جوانی و زیبایی با ورزش در ارتباط است. آمار ما در زمینه جراحی‌های زیبایی می‌تواند یكی از اهداف كانال باشد كه ورزش را جایگزین جراحی زیبایی كنند.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
1 مناسبت