شبكه اطلاع رسانی راه دانا: گرشاسبی: پیکان تا حد توان پروتکل‌ها را رعایت کرد

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: بازیکنان دست ما امانت هستند و سرمایه های ورزشی مملکت محسوب می شوند.

1399/04/29
09:24

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: ما باید با مردم شفاف باشیم. بحث طوماری وجود نداشته و خودم شخصاً اصلاً به آن اعتقادی ندارم؛ اما اوایل که نظرخواهی کردند مکتوب نوشتیم که به صلاح نیست، زیرا این بازیکنان دست ما امانت هستند و سرمایه های ورزشی مملکت محسوب می شوند. در شرایطی که بیمارستان ها جایی ندارند، چرا باید زحمات کادر پزشکی را افزون کنیم. باشگاه پیکان با این حال به تصمیمات احترام گذاشت و پروتکل های بهداشتی را در حد توان رعایت کرد. حدود 4 مرحله تست گیری انجام دادیم که خوشبختانه نتیجه مثبتی هم نداشیتم؛ اما کلاً ما در میدان مین حرکت می کنیم.
وی همچنین افزود: به نظرم رعایت پروتکل ها 80 درصد به وجدان فردی برمی گردد و 20 درصد به بخشنامه ها بستگی دارد.

دسترسی سریع