برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا از سال 2023

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که از سال 2023 لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا برگزار خواهد شد.

1400/01/17
08:14

به گزارش رادیو ورزش و به نقل از استاد الدوحه، کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال رشد و توسعه فوتبال زنان است.
AFC اعلام کرد که از سال 2023 و برای نخستین بار لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا برگزار خواهد شد.
هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است اما بای لی لی مسئول فوتبال زنان در کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این تصمیم باعث رشد و توسعه فوتبال زنان خواهد شد.

دسترسی سریع