از ساعت به مدت

گل مهدی ترابی به مس روی نقطه پنالتی

مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی، گل تساوی بخش پرسپولیس مقابل مس را به ثمر رساند.

1400/08/28
|
18:21
دسترسی سریع
1 مناسبت