از ساعت به مدت

گل اول مس به پرسپولیس و اشتباه رادوشویچ

عقیل کعبی با یک شوت از راه دور توانست دروازه پرسپولیس را باز کند.

1400/08/28
|
18:17
دسترسی سریع
1 مناسبت