صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه

در میان همه رشته های جدید که تلاش دارند به ابراز وجود بپردازند و تقریبا در این راه ناکام مانده اند، شاید « پدل»از شرایطی متفاوت برخوردار و گام های محکم تری برداشته است.

آقای بابک فقیه، نائب رییس فدراسیون اسکوآچ و مسئول کمیته پدل در بیان تاریخچه این رشته ورزشی خاطرنشان کردند: " این رشته حدود پنجاه تا شصت سال پیش ودرکشوراسپانیا شکل گرفته وهم اکنون دارای فدراسیون جهانی مستقل بوده و در سال 1386 نیز توسط آقای فرهاد جامع وارد ایران شده است، در پی اقداماتی که توسط فدراسیون و سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش بعمل آمده در سال 1389 توسط آقای سلیمانی بعنوان رییس فدراسیون اسکوآچ، کمیته پدل شکل گرفت است .خوشبختانه درچند سال اخیر ساخت مجموعه ورزشی درمجموعه انقلاب و همچنین برای توسعه این رشته برنامه ریزی هایی نظیرکلاسهای مربیگری بین المللی و حضور در مسابقات این رشته صورت گرفته ست."

مرتبط با این