صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 55دقیقه

مهدی شفیع رعیت ملّی پوش بوکس کشور

جای جای سرزمین اسلامی سرشار از استعدادهای ناب در رشته های مختلف ورزشی است که همیشه در مقاطع مختلف زمانی در میدانهای ورزشی خوش درخشیده اند و نام ایران را بلندآوازه کرده اند. اما گاهی غفلت و یا بی توجهی به این ورزشکاران بی ادعا، باعث بازماندن این استعدادهای ناب به جایگاه واقعی شان شده تا نتوانند با انگیزه لازم به حیات ورزشی خود ادامه دهند.

مرتبط با این