صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

ورزش و روابط بین الملل

Bootstrap Image Preview

این برنامه جایگاه ورزش ایران در جهان و نقش دیپلماسی در ورزش را بررسی می کند

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0