صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

صبح و ورزش

صبح و ورزش

برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
صبح و ورزش