از تندرستی تا افتخار جمعه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

از تندرستی تا افتخار

از تندرستی تا افتخار

Bootstrap Image Preview

این برنامه به افتخارات ورزشی معلولین و جانبازان اختصاص دارد كه در شرایط خاص نیز ورزش را كنار نمی گذارند

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
از تندرستی تا افتخار