بانوی قهرمان روزهای زوج از ساعت 14:30 به مدت 30دقیقه

بانوی قهرمان

آخرین اخبار ورزشی بانوان و معرفی چهره های ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
بانوی قهرمان