صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:05 به مدت 55دقیقه

زمان پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه: 55دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما