صدای انتخاب 14تا20اردیبهشت از ساعت 09:00 و 17:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

صدای انتخاب

صدای انتخاب

صدای انتخاب

ویژه برنامه انتخابات 29 اردیبهشت96

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 14تا20اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 09:00 و 17:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صدای انتخاب