صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ورزش در آینه قانون

ورزش در آینه قانون

يک شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقيقه

زمان پخش:یک شنبه

ساعت پخش برنامه:13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

این برنامه احکام و قوانین ورزشی را بررسی می کند

همکاران ما