صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: یک شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

این برنامه احکام و قوانین ورزشی را بررسی می کند

همکاران ما