صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه

ساعت پخش برنامه:13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

این برنامه جایگاه ورزش ایران در جهان و نقش دیپلماسی در ورزش را بررسی می کند

همکاران ما