صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

این برنامه جایگاه ورزش ایران در جهان و نقش دیپلماسی در ورزش را بررسی می کند

همکاران ما