از تندرستی تا افتخار جمعه از ساعت 14:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

از تندرستي تا افتخار

از تندرستی تا افتخار

این برنامه به افتخارات ورزشی معلولین و جانبازان اختصاص دارد که در شرایط خاص نیز ورزش را کنار نمی گذارند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
از تندرستی تا افتخار