یک فنجان چای داغ هر روز به جز جمعه ها از ساعت 13:00 به مدت 25 دقیقه

یک فنجان چای داغ

گفتگوی صمیمی و بی پرده با قهرمانان و پیشکسوتان ورزش

این برنامه یه گفتگو با پیشکسوتان ورزشی اختصاص دارد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
یک فنجان چای داغ