همیشه با ورزش هر روز به جز جمعه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

رادیو ورزش

هميشه با ورزش

همیشه با ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور کارشناسان ورزشی

تبیین ضرورت و راهکارهای ساماندهی مدیریت ورزش کشور، زمینه سازی برای پاک سازی فضای ورزش کشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:90دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
همیشه با ورزش