صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

زمان پخش: هر روز به جز جمعه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه: 90دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021387-8 (021)
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور کارشناسان ورزشی

تبیین ضرورت و راهکارهای ساماندهی مدیریت ورزش کشور، زمینه سازی برای پاک سازی فضای ورزش کشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری