صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقيقه

زمان پخش:هر شب

ساعت پخش برنامه:21:35

مدت برنامه:10دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: --
ایمیل برنامه: --

گزارشی زنده از رویدادها و اتفاق های ورزشی روز

همکاران ما