صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقیقه

زمان پخش: هر شب

ساعت پخش برنامه: 21:35

مدت برنامه: 10دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

گزارشی زنده از رویدادها و اتفاق های ورزشی روز

همکاران ما