صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقيقه

زمان پخش:هر شب

ساعت پخش برنامه:21:35

مدت برنامه:10دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

گزارشی زنده از رویدادها و اتفاق های ورزشی روز

همکاران ما