صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80دقیقه

زمان پخش:هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه:17:05

مدت برنامه:80دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

برنامه عصرگاهی در قالب کارشناسی، تحلیلی و نمایشی