صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80دقیقه

زمان پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه: 80دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

برنامه عصرگاهی در قالب کارشناسی، تحلیلی و نمایشی<br>