صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقيقه

زمان پخش:سه شنبه

ساعت پخش برنامه:21:45

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل جامعه شناسانه رویدادهای ورزشی

همکاران ما