صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقيقه

زمان پخش:سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه:13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل و بررسی نقش عوامل روانی و استرس و ... بر روی موفقیت و پیروزی ورزشکاران

همکاران ما