صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

تحلیل و بررسی نقش عوامل روانی و استرس و ... بر روی موفقیت و پیروزی ورزشکاران

همکاران ما