صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

این برنامه آخرین یافته های پزشکی در حوزه ورزش را واکاوی می کند.

همکاران ما