صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقيقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:14:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

این برنامه آخرین یافته های پزشکی در حوزه ورزش را واکاوی می کند.

همکاران ما