صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

زمان پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22167687
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

نگاه علمی به بازاریابی در صنعت ورزش از دید کارشناسان این حوزه

راهکارهای افزایش توان درآمدزایی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی<br> بازاریابی و بازرگانی به چگونگی جذب و حفظ حامیان مالی در یک سازمان ورزشی <br> بررسی لزوم جلب مشارکت های مردمی در امر بازاریابی فدراسیون ها <br> بررسی جایگاه مصرف کننده در بازاریابی مدرن ورزشی<br>

همکاران ما