صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:15 به مدت 180دقیقه

زمان پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 07:15

مدت برنامه: 180دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

برنامه صبحگاهی رادیو ورزش که ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

من یک صبح و ورزشی ام<br> <br> من یک صبح و ورزشی ام<br> شما میتوانید در دیوار مخاطب این صفحه <br> نظرات پیشنهادات و آهنگهای درخواست و سوال از کارشناس را برای ما ارسال کنید