صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:15 به مدت 180دقيقه

زمان پخش:هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه:07:15

مدت برنامه:180دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306
ایمیل برنامه: --

برنامه صبحگاهی رادیو ورزش که ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد