صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 15:55 به مدت 5دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:15:55

مدت برنامه:5دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: --
ایمیل برنامه: --

ریزبین با نگاه طنزآمیز مسائل ورزشی را بیان می کند

طرح مسائل و دغدغه های ورزشی در قالب طنز

همکاران ما