صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر شب از ساعت 21:05 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: هر شب

ساعت پخش برنامه: 21:05

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021387-8 (021)
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

این برنامه هرشب با حضور چند کارشناس دغدغه های رشته های مختلف ورزشی را بررسی می کند

بررسی مشکلات زیرساختی در فدراسیون ها <br> چرایی عدم موفقیت ها <br> ارائه راهکار برای پیشرفت رشته های ورزشی <br> بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن <br> و ....

همکاران ما