صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه(يک هفته در ميان) از ساعت 15:05 به مدت 50دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه(یک هفته در میان)

ساعت پخش برنامه:15:05

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما