صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مجله جانبازان و معلولان

مجله جانبازان و معلولان

چهارشنبه از ساعت 10:05 به مدت 55دقيقه

زمان پخش:چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:10:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما