صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مجله ورزش های راکتی

مجله ورزش های راکتی

سه شنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقيقه

زمان پخش:سه شنبه

ساعت پخش برنامه:15:05

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه:

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما