صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 15:05 یك هفته در میان به مدت 55دقیقه

زمان پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:05 یک هفته در میان

مدت برنامه: 55دقیقه

تکرار برنامه: سه شنبه 2بامداد

سامانه پیامک: 30000306

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید

همکاران ما