جهان ورزش (وزنه برداری) دوشنبه از ساعت 9:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (وزنه برداري)

جهان ورزش (وزنه برداری)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ورزش ایران (وزنه برداری)