صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها (یك هفته در میان) از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها (یک هفته در میان)

ساعت پخش برنامه: 15:05

مدت برنامه: 50دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما