صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

يک شنبه(يک هفته درميان) از ساعت 15:05 به مدت 50دقيقه

زمان پخش:یک شنبه(یک هفته درمیان)

ساعت پخش برنامه:15:05

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما