صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه(يک هفته درميان) از ساعت 09:05 به مدت 55دقيقه

زمان پخش:چهارشنبه(یک هفته درمیان)

ساعت پخش برنامه:09:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما