صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه(یك هفته درمیان) از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه(یک هفته درمیان)

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه: 55دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما