صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه: 55دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید